RedMedTech Discovery Fund II   

De provincie Gelderland heeft in opvolging van het RedMedTech Discovery Fund I een tweede fonds gesubsidieerd voor innovatieve Life Science & Health start-ups gevestigd in de provincie Gelderland. Kleine ondernemingen kunnen bij dit fonds een lening aanvragen met een maximale omvang van €250.000. De provincie Gelderland wil hiermee in samenwerking met de Stichting RedMedTech Discovery Fund meer kansen scheppen voor jonge starters met innovatieve projecten.